O nas

Poczta Polska Dystrybucja S.A. (dawniej PAUF) powstała w listopadzie 2000 roku.

Poczta Polska Dystrybucja S.A. zajmuje się rozwojem sektora sprzedaży usług finansowych oraz segmentu KEP w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.

Do roku 2021 swą działalność opierała na dystrybucji ubezpieczeń poprzez sieć kilku tysięcy konsultantów finansowych na terenie całego kraju, współpracując z wiodącymi na rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi. Obecnie, poszerzając swoja ofertę, Poczta Polska Dystrybucja S.A. włączyła do oferty dystrybucyjnej również usługi bankowe.


Z początkiem 2022 r. Spółka nawiązała także ścisłą współpracę z Pocztą Polską S.A.  w zakresie świadczenia usług outsourcingowych dla segmentu KEP. Projekt ten obecnie znajduje się w fazie pilotażu. Ten perspektywiczny segment rynku umożliwi dynamiczny rozwój Spółki umożliwiając jej znaczne rozszerzenie zakresu działalności.


Kapitałem Poczta Polska Dystrybucja S.A. jest nasze wieloletnie doświadczenie, oparte na solidnych fundamentach pocztowych oraz  nowoczesne podejście do biznesowych przedsięwzięć.


Poczta Polska Dystrybucja – z tradycją w przyszłość.
pauf

WŁAŚCICIEL POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA S.A.:

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa


DANE REJESTROWE:

NIP: 5262490114,
KRS: 0000018639 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 10.870.000,00 zł, w całości wpłacony

ZARZĄD POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA S.A.:

  • Prezes Zarządu – Jarosław Kotra
RADA NADZORCZA:

  • Joanna Rączka
  • Piotr Pustoła
  • Tomasz Tomala
  • Jacek Zieliński